regionalna znacka podpolanie

Detvianske vyrezávané kríže - Milan Malček

/fotogaleria/RZ_vsetci/Malcek/1304prod2235_Malcek3.jpg

Dňa 28. marca 2018 v relácii Reflex na Markíze prezentoval svoju ručnú prácu držiteľ značky Regionálny produkt Podpoľanie p. Milan Malček.

http://videoarchiv.markiza.sk/video/reflex/cele-epizody/81291_reflex

Prezentácia držiteľov značky Regionálny produkt Podpoľanie® na 2. ročníku DOD BR Poľana

/fotogaleria/28954318_1887978868199443_4745942506068756703_o.jpg

V dňoch 8.6. - 9.6.2018 sa uskutoční II. ročník Dňa otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana, na ktorom sa predstavia aj držitelia značky Regionálny produkt Podpoľanie® so svojimi výrobkami.

Pre návštevníkov je pripravený bohatý kultúrny program folklórnych súborov z Podpoľania, súťaž o Kráľovnú Poľany, škola tanca pre deti aj dospelých. Sprievodné aktivity podujatia poskytnú návštevníkom úkážku tradičných činností. Súčasťou sprievodných aktivít budú aj držitelia značky Regionálny produkt Podpoľanie so svojimi výrobkami. Pre deti je pripravený zaujímavý program v prírode.

Plagát

Tradícia a chuť Podpoľania II.

/s_financnou_podporou_BBSK.png

MAS Podpoľanie ako koordinátor značenia miestnych produktov a služieb sa v mesiaci máj uchádzalo o získanie finančných prostriedkov prostrednítvom Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 33/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálnyc rozvoj BBSK.

Projekt Tradícia a chuť Podpoľania II. bol podporený na jeseň 2017 a jeho predmetom bola výroba a tlač propagačných materiálov o držiteľoch značky Regionálny produkt Podpoľanie® ako aj výroba a tlač informačných novín a doterajšej činnosti Regionálny produkt Podpoľanie® .

1. Informačné noviny Regionálny produkt Podpoľanie® č.4/2017

- tvorba textov a fotodokumentáciu zabezpečila kancelária MAS Podpoľanie

- vydaných bolo 8 000 ks do domácností v územnej pôsobnosti MAS Podpoľanie

- cieľom bolo šíriť povedomie regionálneho značenia a verejnosti priblížiť dôležitosť tejto exkluzívnej značky, zároveň priblížiť tak informácie o získaní certifikátu potencionálnym žiadateľom

2.  Brožúrka o certifikovaných producentoch

- tvorbu textov a fotodokumentáciu zabezpečila kancelária MAS Podpoľanie

- vydaných bolo 550 ks pre účel držiteľov značky, pre účely prezentácie produktov na rôznych podujatiach, ktorých sa MAS Podpoľanie ako koordinátor značenia miestnych produktov a služieb zúčastňuje

Schválená dotácia v rámci VZN BBSK č. 33/2017: 2 610,00 €

Spolufinancovanie zo zdrojov MAS: 317,80 €

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Podpora BBSK pre certifikované produkty

/s_financnou_podporou_BBSK.png

Pre držiteľov certifikátu Regionálny produkt Podpoľanie® vydal BBSK bannery, ktoré budú certifikovaným výrobcom slúžiť ako viditeľné označenie stánkov na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach a na označenie predajných miest. Súčasne nám BBSK zabezpečil aj dotlač nálepiek a obojstranných visačiek, ktorými výrobcovia označujú svoje certifikované výrobky a služby.

Prezentácia značky Regionálny produkt

/loga/img.php1.jpg

V dňoch od 7.7 do 9.7.2017 počas konania Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve predstavíme návštevníkom FSP v Detve producentov

a ich výrobky so značkou ,,Regionálny produkt Podpoľanie ®, Regionálny produkt Hont® a Regionálny produkt Ponitrie®“.

Súčasťou bude aj prezentácia majstrovstva drevorezby detvianskych krížov.

PREDSTAVUJEME ZNAČKU REGIONÁLNY PRODUKT A MAJSTROVSTVO DREVOREZBY DETVIANSKYCH KRÍŽOV UKÁŽKA TVORBY JOZEFA KRNÁČA Z DETVY A ŠTEFANAĽUPTÁKA Z KORYTÁROK

Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.
1.7596