regionalna znacka podpolanie

Výzvy na predkladanie žiadostí pre udelenie certifikátu.

8. výzva pre záujemcov o značku Regionálny produkt Podpoľanie® 8. výzva pre záujemcov o značku Regionálny produkt Podpoľanie®

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 8. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie®.

Obdobie vyhlásenia výzvy: 01. 05. 2018 - 20. 05. 2018

Žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 01. 05. 2018 do 20. 05. 2018.

Výzva

Formulár žiadosti pre výrobky

Formulár žiadosti pre služby

Kritériá pre udelenie značky - výrobky

Kritériá pre udelenie značky - služby

5. výzva na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky 5. výzva na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 5. výzvu na predkladanie žiadostí o predĺženie platnosti certifikátov značky Regionálny produkt Podpoľanie®.

Obdobie vyhlásenie výzvy: 01. 05. 2018 - 20. 05. 2018

Žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 01. 05. 2018 do 20. 05. 2018.

Výzva

Formulár žiadosti o predĺženie certifikátu

Kritériá pre udelenie značky - výrobky

Kritériá pre udelenie značky - služby

Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.
1.8658