Záujemca o udelenie certifikátu Regionálny produkt Podpoľanie doručí vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami na občianske združenie Podpoľanie.Žiadosť o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie pre výrobky.  

Žiadosť o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie pre služby.

Žiadosť o predĺženie certifikátu pre používanie značky Regionálny produkt Podpoľanie.