O získanie značky „Regionálny produkt Podpoľanie" sa môže v Podpoľaní  uchádzať:

a) producent potravinových a remeselných výrobkov

b) poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu so zameraním na ubytovanie a stravovanie.

 

Pre udelenie značky „Regionálny produkt Podpoľanie" musí výrobok alebo služba vyhovieť certifikačným kritériám, ktoré sú zadefinované samostatne pre výrobky a samostatne pre služby.

 

Certifikačné kritéria sú zostavené vo 2 úrovniach:

 

a) Základné kritéria - žiadateľ a jeho výrobok / služba musí splniť všetky základné kritéria. Inak bude žiadosť z ďalšieho posudzovania vyradená a nebude posudzovaná v rámci bodovacích kritérií.

b) Bodovacie kritéria - výrobok / služba musí v rámci hodnotenia pre udelenie značky získať  stanovený počet bodov.

Certifikačné kritéria pre výrobky

Certifikačné kritéria pre služby

Pravidlá pre udeľovanie značky Regionálny produkt Podpoľanie