regionalna znacka podpolanie

V Podpoľaní boli udelené ďalšie certifikáty pre používanie značky Regionálny produkt Podpoľanie.

/logo_s_R-KOM/RP_logo-ochr-znamka-02.jpg

Občianske združenie Podpoľanie, ako koordinátor značenia regionálnych produktov, pridelilo 5.5.2016 ďalší certifikát. Oceneným  bol pán Imrich Melich z Detvy, ktorý o značku požiadal pre včelie produkty.

Zároveň boli certifikáty odovzdané piatim producentom, ktorí požiadali o predľženie platnosti.

Celkovo sa týmto ocenením môže  na Podpoľaní pochváliť  24 výrobcov a producentov.

Fotogaléria

Zoznam ocenených výrobcov

5. výzva pre záujemcov o značku Regionálny produkt Podpoľanie

/logo_s_R-KOM/RP_logo-ochr-znamka-01.jpg

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 5. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie®

Obdobie vyhlásenia výzvy: 1.3.2016 - 31.3.2016

Žiadosti spolu s prílohami  je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 21.3.2016 do  31.3.2016.

Výzva

Formulár žiadosti pre výrobky

Formulár žiadosti pre služby

Kritéria pre udelenie značky - výrobky

Kritéria pre udelenie značky - služby

Výzva na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky

/logo_s_R-KOM/RP_logo-ochr-znamka-02.jpg

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 2. výzvu na predkladanie žiadostí o predĺženie platnosti certifikátov značky Regionálny produkt Podpoľanie®

Obdobie vyhlásenia výzvy: 1.3.2016 - 31.3.2016

Žiadosti spolu s prílohami  je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 21.3.2016 do  31.3.2016

Výzva

Formulár žiadostí o predĺženie certifikátu

Kritéria pre udelenie značky - vyrobky

 

 

Podpoľanie predĺžilo platnosť certifikátov 12 producentom.

/logo_s_R-KOM/RP_logo-ochr-znamka-01.jpg

Značka Regionálny produkt Podpoľanie sa v našom regióne udomácnila. O predĺženie platnosti certifikátov pre používanie značky požiadalo 12 producentov, ktorým sme 28.5.2015 odovzdali certifikáty. Je veľkým potešením, že projekt na podporu miestnych producentov je tak úspešný. Je to vďaka úžasným ľuďom, ktorí v Podpoľaní žijú a rozvíjajú to krásne a jedinečné, čo v Podpoľaní máme.

 

Výzva na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky

/logo_s_R-KOM/RP_logo-ochr-znamka-02.jpg

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 1. výzvu na predkladanie žiadostí o predĺženie platnosti certifikátov značky Regionálny produkt Podpoľanie.

Obdobie vyhlásenia výzvy: 11.5.2015 - 18.5.2015

Žiadosti spolu s prílohami  je možné predkložiť v kancelárii OZ Podpoľanie dňa 18.5.2015 v čase od 9:00 do 12:00 hod.

Konzultácie k výzve: tel. 0904 101 012

Výzva

Formulár žiadostí o predĺženie certifikátu.

Kritéria pre udelenie značky - vyrobky.

Kritéria pre udelenie značky - služby.

Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.
1.2741