regionalna znacka podpolanie

7. výzva pre záujemcov o značku Regionálny produkt Podpoľanie®

/logo_s_R-KOM/RP_logo-ochr-znamka-01.jpg

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 7. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie®

Obdobie vyhlásenia výzvy: 03.04.2017 - 03.05.2017

Žiadosti spolu s prílohami  je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 03.04.2017 do  03.05.2017

Výzva

Formulár žiadosti pre výrobky

Formulár žiadosti pre služby

Kritériá pre udelenie značky - výrobky

Kritériá pre udelenie značky - služby

 

Výzva na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky

/logo_s_R-KOM/RP_logo-ochr-znamka-01.jpg

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje  4. výzvu na predkladanie žiadostí o predĺženie platnosti certifikátov značky Regionálny produkt Podpoľanie®

 

Obdobie vyhlásenia výzvy: 03.04.2017 - 03.05.2017

Žiadosti spolu s prílohami  je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 03.04.2017 do  03.05.2017

 

Výzva

Formulár žiadosti o predĺženie certifikátu

Kritériá pre udelenie značky - výrobky

Kritériá pre udelenie značky - služby

V Podpoľaní boli udelené ďalšie certifikáty pre používanie značky Regionálny produkt Podpoľanie.

/6_vyzva/DSC_1151.JPG

Občianske združenie Podpoľanie, ako koordinátor značenia regionálnych produktov, pridelilo 10.11.2016 ďalší certifikát. Oceneným  bol pán Jozef Slávik z Detvy, ktorý o značku požiadal pre detvianske črpáky.

Zároveň boli certifikáty odovzdané trom producentom, ktorí požiadali o predľženie platnosti.

Celkovo sa týmto ocenením môže  na Podpoľaní pochváliť  25 výrobcov a producentov.

Fotogaléria

Zoznam ocenených výrobcov

6. výzva pre záujemcov o značku Regionálny produkt Podpoľanie

/loga/Logo_OzP_A4_300dpi.jpg

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 6. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie®

Obdobie vyhlásenia výzvy: 16.9.2016 - 16.10.2016

Žiadosti spolu s prílohami  je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 01.10.2016 do  16.10.2016.

 Výzva

Formulár žiadosti pre výrobky

Formulár žiadosti pre služby

Kritéria pre udelenie značky - výrobky

Kritéria pre udelenie značky - služby

Výzva na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky

/loga/Logo_OzP_A4_300dpi.jpg

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje  3. výzvu na predkladanie žiadostí o predĺženie platnosti certifikátov značky Regionálny produkt Podpoľanie®

 

Obdobie vyhlásenia výzvy: 16.9.2016 - 16.10.2016

Žiadosti spolu s prílohami  je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 1.10.2016 do  16.10.2016

Výzva

Formulár žiadostí o predĺženie certifikátu

Kritéria pre udelenie značky - vyrobky

 

Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.
1.2478